01/03/2017

Annual Pancake Supper Llangoedmor Swper Crempog Blynyddol

Roedd dan ei sang, heb yr un sedd sbâr.

Rhoddodd Vicky sgwrs fer am Croeso Teifi, ac roedd casgliad i helpu i ddod â theuluoedd o Syria i gartref diogel yn Aberteifi. Daliodd y Parch. John Bennett y naws o roi a gwerthfawrogi - pobl yn cefnogi ei gilydd a'r byd ehangach. Roedd y crempogau cartrefol, llawn wyau, wedi'u coginio yn berffaith, a llifon nhw’n rhwydd o bowlen i radell i blât, gan gael eu dilyn gan baneidiau mewn llestri. Roedd tîm o gogyddion yn rhoi sut dendans fel bod dim un plât na chwpan heb ei llenwi.


It was fuller than ever with no seat spare.

Vicky gave a short talk about Croeso Teifi, and there was a collection to help bring Syrian families to a safe home in Cardigan. Rev. John Bennett captured the mood of giving and appreciation - people supporting each other and the wider world. The homely and egg rich, perfectly cooked pancakes flowed unhesitatingly from bowl to griddles to plate chased by china cuppas. A synchronised team of cooks left no plate or cup unfilled.
Vicky Moller


 


photos: Christopher Frost


 
 

 
Links:
Facebook
Twitter
Donate Volunteer Fundraise Contact // Rhoi Gwirfoddoli Codi Arian Cysylltu

No comments:

Post a Comment