17/03/2017

A Mother's Day themed fundraiser....


A Mother's Day Fundraiser with a treat for someone at the end of it... a donation from Rhosygilwen diolch/thank you

 

The how to: Donate directly into our bank account:  Lloyds bank, Croeso Teifi; sort code 30-99-08;  Account 22188160. Add as the reference: Mum + your name.
Then send an email to Croeso Teifi crynwyrbach@gmail.com with your name and telephone number. And tell your Mum!
The winner will selected at random on Friday at 4.00

LINK: Rhosygilwen's Mother's Day Jazz Brunch

Codi Arian trwy Ddydd y Mamau gyda pheth annisgwyl i rywun ar y diwedd ... rhodd gan RhosygilwenCyfrannwch yn uniongyrchol i'n cyfrif banc: Lloyds banc, Croeso Teifi; cod didoli 30-99-08; Cyfrif 22188160. Ychwanegwch fel cyfeirnod: Mum + eich enw.

Yna anfonwch e-bost at Croeso Teifi crynwyrbach@gmail.com  [neu
neges Facebook] gyda'ch enw a rhif ffôn. a dweud wrth eich mam

Dewisir yr enillydd ar hap ddydd Gwener am 14.00


Links:
Facebook
Twitter
Donate Volunteer Fundraise Contact // Rhoi Gwirfoddoli Codi Arian Cysylltu
 
 

No comments:

Post a Comment