10/05/2018

News and Human Cargo at Theatr Mwldan


The first Syrian family in Cardigan are happy and settling in well. The parents volunteer and are learning English fast, and Maes Glas Football team has a new goal keeper!

Would you like to help welcome a second family? If so please get in touch. We will need a range of skills from befriending to teaching English to parents or children, to keeping everyone organised!

We are also seeking any Arabic speakers with a little time to spare.

 
We will be at Theatr Mwldan on the evening of Human Cargo if you would like to come and talk to us and find out moreThe show incorporates local stories of (inward and outward) migration, which form part of the Parallel Lives project: http:// thetransportsproduction.co.uk/ parallel-lives where you can see that historic and modern-day stories from around Cardigan have been included and will be part of the show on the night.

Newyddion a "Human Cargo" Theatr Mwldan

Mae'r teulu cyntaf o Syria yn Aberteifi yn hapus ac yn ymgartrefu'n dda. Mae'r rhieni yn gwirfoddoli ac yn dysgu Saesneg yn gyflym, ac mae gan dîm pêl-droed Maes Glas geidwad gôl newydd!

Hoffech chi helpu i groesawu ail deulu? Os felly, cysylltwch â ni. Bydd arnom angen ystod o sgiliau o gyfeillio i addysgu Saesneg i rieni neu blant, i gadw pawb mewn trefn! Rydym hefyd yn chwilio am unrhyw siaradwyr Arabeg gydag ychydig o amser i'w sbario.

Byddwn ni yn Theatr Mwldan ar noson ‘Human Cargo’ os hoffech chi ddod i siarad â ni a chael mwy o wybodaeth

Mae’r adroddwr stori a’r cantor Matthew Crampton yn cyflwyno addasiad newydd o’i lyfr clodfawr Human Cargo: Stories & Songs of Emigration, Slavery and Transportation. Yn gydweithrediad ysbrydoledig, mae’n uno Matthew ag enw mawr cerddoriaeth draddodiadol America sef Jeff Warner. Gyda’i gilydd byddant yn taflu goleuni newydd ar ymfudiad dynol, gan roi llais i’r bobl ar y llongau caethweision a’r cychod ymfudo ac, yn hanfodol, yn fframio pwnc llosg yr oes sydd ohoni gan ddefnyddio hanes a dynoliaeth. Bydd pob perfformiad hefyd yn cynnwys straeon a ymchwilir yn lleol, fel rhan o brosiect Parallel Lives. Disgwyliwch noson yn llawn difyrrwchMae’r sioe yn ymgorffori straeon lleol am fudo (i mewn ac allan), sy’n ffurfio rhan o brosiect Parallel Lives: http:// thetransportsproduction.co.uk/ parallel-lives
gwelwch fod straeon hanesyddol a modern o Aberteifi a’r cyffiniau wedi eu cynnwys a byddant yn rhan o’r sioe ar y noson.


archebu / book