20/08/2017

Cyngherddau Amser Cinio Aberteifi


yn Eglwys y Santes Fair - rhoddion i Croeso Teifi


 

Mae'r gyfres o gyngherddau haf yn Eglwys y Santes Fair yn parhau 25ain o Awst gyda'r gantores soprano Aurelija Stasiulytė. Ganed Aurelija yn Lithwania ym 1992 a dechreuodd astudio cerddoriaeth yn 8 oed. Dechreuodd ei hastudiaethau lleisiol yn Ysgol Gerdd Kaunas Juozas Gruodis lle cafodd ei henwebu fel canwr gorau ei blwyddyn. Yn 2012, bu'n astudio ym Mhrifysgol Vytautas Magnus ac yn 2014 fe aeth i Academi Cerddoriaeth a Theatr Lithwania, lle derbyniodd ei gradd baglor o dan nawdd Vladimiras Prudnikovas. Ar hyn o bryd mae hi'n astudio gyda Buddug Verona James a bydd yn dychwelyd i Lithwania ym mis Medi i barhau â'i hastudiaethau ar gyfer ei gradd Meistr.

 
Mae hi wedi perfformio rolau La Suora Zelatrice yn Suor Angelica (Academi Lithwania) Puccini, Arsamene yn Serse Handel, Dorabella yn Cosi fan tutte Mozart ac Ines yn Il Trovatore Verdi (Opera Ddinas Vilnius). Bydd Henry Ward yn cyfeilio
 
Aurelija Stasiulyte

 
 
28ain o Awst, bydd Eglwys y Santes Fair yn cyflwyno'r mezzo-soprano Ilar Rees-Davies. Mae Ilar newydd gwblhau ei hastudiaethau yn Ysgol Gerdd a Drama The Guildhall yn Llundain ac ar hyn o bryd mae'n gweithio gyda Opra Cymru ar Opera Gymraeg newydd. Mae hi hefyd yn arlunydd preswyl i Age Cymru ac yn gweithio gyda Chwmni Theatr Hijinx. 

Rhoddir rhoddion a gesglir yn y gyfres hon o gyngherddau rhad ac am ddim i brosiect Croeso Teifi, sydd â’i leoliad yn Aberteifi, i roi cartref newydd i ffoaduriaid o Syria. Treuliodd Ilar amser yng Ngwlad Belg a Berlin yn gweithio gyda ffoaduriaid ifanc o Syria, felly mae’r achos hwn yn un sy'n agos iawn at ei chalon. Bydd Jane Absalom yn cyfeilio. 
 
  
Bydd y ddau gyngerdd yn dechrau am 1yp. 
 

No comments:

Post a Comment