25/08/2017

Croeso Teifi crosses the finishing line // Croeso Teifi yn croesi'r postyn terfyn

 
Dear Croeso Teifi supporter,
This is to let you know our progress: 

Finally we have Home Office approval (pending a few tweaks to wording) to bring one refugee family to Cardigan, with the support of Ceredigion County Council. We are soon to enter the phase of being matched with a family. When that process is complete there is a final wait of 6 weeks before they arrive.

Thank you so much for all your help and support.
 
 

Annwyl Gefnogwr Croeso Teifi,
Anfonaf hyn i roi gwybod i chi am ein cynnydd:

O’r diwedd, mae gennym gymeradwyaeth y Swyddfa Gartref (unwaith y bydd ychydig o newidiadau mân yn y geiriad) i ddod ag un teulu o ffoaduriaid i Aberteifi; gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ceredigion. Yn fuan byddwn yn y proses o deulu addas yn cael ei ddewis. Pan fydd y broses honno wedi'i chwblhau, bydd arhosiad olaf o 6 wythnos cyn iddynt gyrraedd.


Diolch yn fawr iawn am eich holl gymorth a chefnogaeth.

No comments:

Post a Comment