16/01/2018

Newyddion // News


In mid December, Croeso Teifi held a celebratory party, for the family from Syria, who arrived in late November. The Reverend John Bennett played games with all the children and MP, Ben Lake, blew up the balloons. The family's children sang a song together, doing verses in turn. The family from Narberth came and their 14 year old sang a song he wrote to thank his dad for bringing them here, it was powerful and heartfelt. Cardigan school teachers and county councillors were present, also representatives from the police. There was a very warm atmosphere.

 
Yng nghanol mis Rhagfyr, cynhaliodd Croeso Teifi barti ddathlu ar gyfer y teulu o Syria, a gyrhaeddodd tua diwedd mis Tachwedd. Chwaraeodd y Parchedig John Bennett gemau gyda'r plant i gyd a chwythodd Ben Lake AS awyr i mewn i’r balwnau. Canodd plant y teulu gân gyda'i gilydd, gan gymryd tro gyda’r penillion. Daeth y teulu o Arberth a chanodd y mab 14 mlwydd oed gân a ysgrifennodd i ddiolch i'w dad am ddod â nhw yma. Roedd yn bwerus ac yn ddiffuant. Roedd athrawon yr ysgol a chynghorwyr sir yn bresennol, a chynrychiolwyr o'r heddlu hefyd. Roedd awyrgylch cynnes iawn yno.

No comments:

Post a Comment