12/06/2017

bore gwybodaeth // information morning


Come to this information morning, with a film, a talk and informal conversations. It’ll be a chance to
  • hear about specific and general issues surrounding resettling Syrian refugees
  • meet some of the people already involved in the charity
  • find out more

 …and there’ll be refreshments!


Dewch draw i’r bore gwybodaeth hwn, gyda ffilm, sgwrs a sgwrsio anffurfiol. Bydd yn gyfle i
  • glywed am faterion penodol a chyffredinol ynglŷn ag ail-setlo ffoaduriaid o Syria
  • gwrdd â rhai o'r gwirfoddolwyr sydd eisoes yn ymwneud â'r elusen
  • gael gwybod mwy

... a bydd lluniaeth ar gael!
 
 

Links:
Facebook
Twitter
Donate Volunteer Fundraise Contact // Rhoi Gwirfoddoli Codi Arian Cysylltu

1 comment: