25/04/2017

May 13 Mai Noson Bara Menyn

Musicians: Maggie Nicols [singer], Paul Uden [guitarist]; Peter Stacey [guitarist] & Rachel Hargrave [percussionist]

Cerddorion: Maggie Nicols [canwr], Paul Uden [gitarydd]; Peter Stacey [gitarydd] & Rachel Hargrave [offerynnau taro]
 
Bara Menyn
Auction/Ocsiwn

Addewidion
Ioga - 1 Sesiwn Preifat NEU 3 Dosbarth gyda Meriel Goss
Triniaeth Adweitheg 1 awr gan Calon gyda Pheobe Partridge neu Charlotte Thorpe.
2 awr Glanhau neu ddyletswyddau Gwarchod Plant gan Anna Erben
2 awr Torri porfa / Strimio gan Lee Dibden

Gweithiau Celf a Gwrthrychau
Drych hynafol
Darn ceramig gan Audrey Richardson
Print gan Erica 
Frances George

Cerflun gan Caroline Juler
Print gan Elizabeth Haines
Llond CrĂȘt o Gwrw Crefft, Bragwyr BluestonePromises
Private Yoga Session OR 3 classes with Meriel Goss
1hr Reflexology treatment from Calon with Pheobe Partridge or Charlotte Thorpe.
2hrs Cleaning or Nanny duties from Anna Erben
2hrs Mowing/Strimming from Lee Dibden
 
Art Works and Objects
Antique mirror
Ceramic piece by Audrey Richardson
Print by Erica Frances George
Sculpture by Caroline Juler
Print by Elizabeth Haines
Crate of Artisan beer Bluestone Brewery


Facebook event


Links/dolenau:


No comments:

Post a Comment