20/04/2017

Codwr Arian Hwyl, Trefdraeth, adroddiad

Haenau o sgiliau. Sesiwn llawn hwyl ‘sgiliau ar wib’ yn yr achlysur codi arian i Croeso Teifi ddydd Gwener y Groglith. Plentyn yn dangos ffeltio nodwydd; ar y bwrdd nesaf, Claddu Gwyrdd; ar y bwrdd y tu ôl i hwnnw, straeon yn Gymraeg; yna Origami yn cael ei ddangos gan geisiwr lloches; y bwrdd olaf ar yr ochr hon i'r neuadd - dysgu Arabeg gan ferch o Gymru. Bob 20 munud canodd cloch er mwyn i bobl symud i sgiliau gwahanol os dymunent. Hefyd, roedd: datrys gwrthdaro, gwaith coed, gosod stôf goed, straeon o Gymru, a mwy.
Roedd yn arbrawf ac roedd yn gweithio.

Wedyn roedd Swper: Cyw Iâr neu ginio Syria llysieuol gyda selsig a thatws stwnsh ar gyfer y plant. Roedd y reis Pilau wedi’i addurno ag almonau tenau, cennin a chynildeb. Doug Hatton oedd y cogydd arweiniol a gyfunodd liaws o flasau, gyda help Kim ac eraill yn y gegin. Roedd y cig i gyd yn dod o gigyddion lleol, gan gynnwys pentwr o selsig a roddwyd gan Ken Davies o Grymych. Mae ein holl lysiau yn organig a lleol, o Glebelands, Aberteifi / Llandudoch. Rhoddwyd sacheidiau.
Y pwdin oedd baklava llawn dop o gnau drud a roddwyd gan Go Mango yn Aberteifi, gyda mêl, dŵr rhosod, a chynhwysion coeth gwerthfawr eraill, yr hufen yn stiff ac yn euraid gyda saffrwm a fanila go iawn. Nid oedd dim ar ôl ar y diwedd, a’r gwarged yn diflannu cyn golchi’r llestri.Links/dolenau

No comments:

Post a Comment