21/09/2017

Codwyd £1045.75 // £1045.75 has been raised ...

Codwyd £1045.75 i gyd ar gyfer Croeso Teifi o'r saith cyngerdd. Mynychodd 190 o bobl y gyfres ac maent wedi cefnogi yn hael iawn. Rwyf wedi rhestru isod bawb a roddodd eu hamser mor hael a dylem ddiolch yn fawr iawn i Sarah Jane am y syniad ac am ei drefnu ar fyr rybudd.

Overall £1045.75 has been raised for Croeso Teifi from the seven recitals and 190 people attended the series and have supported so genorously. I have listed everyone below who generously gave their time and we owe a big thank you to Sarah Jane for the idea and getting it up and running at such short notice.
Diolch yn fawr iawn.

No comments:

Post a Comment